Ehdolla hyvinvointivaaleissa

Tammikuun 23. päivänä 2022 Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa aluevaalit. Olen ehdolla Keski-Uudenmaan aluevaltuustoon.

Aluevaaleissa valitaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua, jotka vastaavat alueen kuntien 200 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kokonaisuudesta. Hyvinvointialueeseen kuuluu Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja. SDP:lle jokaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin, oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimpiä teemoja.

Tällä vaalikaudella olemme vieneet pitkään valmistellun sote-uudistuksen läpi. Sote-uudistuksessa olemme määritelleet rakenteet alueiden sosiaali ja terveyspalveluiden toiminnalle. Aluevaaleissa valittavien aluevaltuutettujen tehtävänä on määritellä ja rakentaa sisällöt nyt päätettyjen rakenteiden sisään. Siksi tammikuun aluevaalit ovat monella tapaa tärkeimmät vaalit pitkään aikaan.

Minulle on erityisen tärkeää pitää huolta kuntoutuksesta, ennakoivasta terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista. Uskon, että panostamalla kuntoutukseen ja ennakoivaan terveydenhoitoon voimme hillitä terveydenhoidon kustannuksia. Kyse on investoinnista tulevaisuuteen. Säästöjä syntyy kun toiminta- ja työkykyä ylläpidetään ennakoivasti. Kuntoutus on kustannustehokasta kun sitä on tarjolla riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Minulla on omakohtaista kokemusta kuntoutuksesta kun sairastuin vakavasti keväällä 2019. Minulle ennakoitiin aluksi varsin pitkää sairaslomaa, mutta onnistuneen kuntoutuksen myötä olin työkykyinen ja voimissani nopeammin kuin aluksi oli suunniteltu. Tarinani on hyvä esimerkki siitä, mitä laadukkaalla kuntoutuksella voidaan saada aikaan.

Keski-Uudellamaalla tehdään jo nyt moni asia hyvin, mutta tekemistä riittää juuri kuntoutuksen, henkilöstön kuormittavuuden ja palveluiden saatavuuden osalta. Siksi on tärkeää, että kaikki lähtevät nyt tekemään vaalityötä ehdokkaiden tukiryhmiin ja äänestämään tammikuun aluevaaleissa.

Kommentit

Jätä kommentti