Hallituksen kannattaisi perehtyä työmarkkinaennusteeseen

Ajankohtaista

Sipilän hallituksen toimet talouden kohentamiseksi eivät ole linjassa työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaiseman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kanssa. Nyt myös palvelusektori kärsii työttömyydestä entistä laajemmin ja pitkäaikaistyöttömyys on noussut ennätyslukemiin. TEM:n ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on ensi vuonna yli 130 000.

Työmarkkinoiden suurin ongelma on työttömyyden pitkittyminen. Sen myötä rakenteellinen työttömyys uhkaa nousta, ja kerran noustuaan sitä on vaikea saada alas edes talouskasvun joskus käynnistyessä. Tässä työllisyystilanteessa nuorisotakuun romuttaminen ja työllisyysmäärärahoista leikkaaminen osoittaa hallitukselta suurta ymmärtämättömyyttä ja vieraantumista suomalaisista työmarkkinoista.

Nuorisotakuu ja muut työllistämistoimet ovat tähän asti varmistaneet sen, että pitkittyneestä työttömyydestä huolimatta kymmenet tuhannet suomalaiset ovat pystyneet ylläpitämään ja kehittämään riittäviä työelämätaitoja. Vaarana on pitkäaikaistyöttömyyden entistä jyrkempi kasvu ja työmarkkinoille paluun vaikeutuminen. SDP:n vaihtoehdossa turvataan riittävät resurssit työllistämiseen sekä esitetään työttömyysturvan uudistamista työllistämissetelin suuntaan. SDP:n työttömyysturvauudistus lisäisi työllisten määrää jopa 15 000 henkilöllä.

Sipilän hallituksen päätökset leikata sosiaaliturvan lisäksi suomalaisten palkkoja ja eläkkeitä vaarantavat palvelusektorin työllisyyttä entisestään. Kotimarkkinakysynnän tietoinen heikentäminen realisoituu väistämättä työttömyyden kasvuna palvelusektorilla. SDP:n vaihtoehdossa kulutuskysyntä turvataan riittävillä pieni- ja keskituloisten veronkevennyksillä, jotka annetaan sekä palkansaajille että eläkeläisille.

Talouskasvu voi nykyisissä oloissa käynnistyä vain vientivetoisesti. SDP näkee, että hallituksen tavoitteet vientiteollisuuden aseman parantamiseksi ovat tämän takia perusteltuja. Tarvittavista toimista tavoitteen saavuttamiseksi SDP on kuitenkin eri mieltä. Epäoikeudenmukaisten ja kulutuskysynnän vaarantavien palkanleikkausten sijaan SDP jatkaisi palkkamalttia ja laittaisi riittävät panostukset viennin aseman parantamiseen. Tarkemmat yksityiskohdat vienti- ja teollisuuspanostuksista SDP esittelee vaihtoehtobudjetissaan, joka käsitellään eduskunnassa 18.11.