I varapuhemiehen puhe puhemiehelle vaalikauden 2019–2023 päättäjäisissä

Eduskunnan I varapuhemies Antti Rinne, keskiviikkona 29.3.2023

Arvoisa puhemies, ärade talman!     

Vaalikausi on jälleen kerran päättymässä. Haluan esittää Teille, herra puhemies kansanedustajien lämpimän tervehdyksen ja kunnioituksen osoituksen. Samalla haluan esittää tämän vaalikauden aikana pitkään puhemiehenä toimineelle kansanedustaja Anu Vehviläiselle kiitokset ajastanne eduskunnan puhemiehenä.

Riksdagens generalsekreterare och alla anställda, oavsett arbetsuppgift, är i allra högsta grad förtjänta av de berömmande ord som ni riktade till dem. Utan stödet från de här ihärdiga, sakkunniga och kompetenta personerna skulle riksdagen knappast ha klarat av de uppgifter den anförtrotts så väl som den ändå har gjort. Så pass exceptionella och krävande förhållanden är det som vi har ställts inför under den här valperioden.

Erikseen haluan kiittää eduskuntaryhmiä kyvystä sopia ja sopeutua koronapandemian aikaiseen, rajoitettuun työskentelytapaan. Se on varmasti keskeisin syy siihen, että eduskunta säilyi läpi vaikeimpienkin aikojen täysin toimintakykyisenä ja loi perustan Suomen ja suomalaisten sekä suomalaisten yritysten säälliselle selviytymiselle läpi pandemian vaikeimpien aikojen.

Täällä eduskuntayhteisössä opimme myös – pandemian pakottamana – digitaalisen maailman saloja. Etätyö oli pitkään vallitseva tapa virkakunnan ja osin myös edustajien tehdä työtä. Eduskunta teki mittavan digiloikan – muun yhteiskunnan tapaan – pandemian aikana.

Merkillepantavaa oli kuluneella kaudella myös se, että vaikeassa tilanteessa eduskunta kykeni laajalla, yli hallitus- ja oppositiorajat ylittävällä yhteistyöllä tekemään mittavia taloudellisia, mutta myös kansalaisten korkeinta perusoikeutta, oikeutta elää, turvaavia koviakin päätöksiä.

Arvoisa puhemies!

Tämän vaalikauden alussa tuskin meistä kukaan kykeni näkemään, mitä tuleman pitää. Pandemian jälkeen Venäjän oikeudeton, raaka hyökkäyssota Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan, sen kollektiiviset ja yksilöiden tekemät sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan ovat järkyttäneet vakavasti meidän suomalaistenkin turvallisuudentunnetta.

I vår närmiljö i Ryssland skedde en snabb förändring mot ett instabilt och oberäkneligt läge. Till följd av det har vi snabbt – ovanligt snabbt– lagt om vår utrikes- och säkerhetspolitiska linje från militär alliansfrihet till att vara militärt allierade. Samtidigt har vi fattat omfattande beslut, även i ekonomiskt avseende, för att stärka vår egen försvarsförmåga.

Och detta med ett brett stöd från medborgarna och genom beslut av en mycket enig riksdag. 

Arvoisa puhemies!

Suomi on jatkuvasti suuremmalla todennäköisyydellä lähikuukausina pohjois-Atlantin liiton, Naton jäsen. Tulevan eduskunnan tärkeänä tehtävänä on jäsenyyden toteutuessa määritellä, millainen jäsenmaa Suomi on. Se keskustelu on syytä aloittaa nopeasti vaalikauden alkaessa ja vaalien jälkeisen eduskunnan käynnistäessä työtään.

Kriget i Ukraina fortsätter, och vi ser inget slut på det. Finland har sedan februari i fjol visat stöd för Ukraina och det ukrainska folket. Det faller sig naturligt för oss, eftersom vi som nation upplevde någonting liknande i samband med andra världskriget. Det är självklart också av den orsaken att vi har bevittnat ett olagligt angrepp mot en självständig, suverän stats territorium, i strid med folkrätten. Vi varken kan eller får ge vika inför krigsförbrytelser.

Vi finländare har vad som behövs för att stödja människorna i Ukraina så länge situationen kräver det. Jag är övertygad om att den linjen kommer att fortsätta efter valet.

Arvoisa puhemies!

Ulkoa tulevien asioiden rinnalla meillä on kotimaassa paljon asioita, jotka vaativat ripeästi, mutta punnitulla tavalla ratkaisuja.

Monet viime vuosikymmeninä toisiaan seuranneet shokit ovat olleet poikkeuksellisen raskaita myös julkiselle taloudelle. Menojen ja tulojen välinen epäsuhta on todellinen ja merkittävä.

I en situation där befolkningen åldras, det föds färre barn än någonsin förr och vi omges av globala osäkerhetsfaktorer krävs det mycket samlad klokskap av nästa riksdag och även framtida riksdagar för att finna lösningar som är hållbara såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Lösningar som är mänskligt sett rättvisa och stöder hela nationen.

Arvoisa puhemies!

Muutaman päivän päästä tästä hetkestä kansa valitsee eduskuntavaaleissa Suomen valtiosäännön mukaisesti edustajansa päättämään suomalaisten yhteisistä, yhteiskunnalle päätettäväksi kuuluvista asioista. Haluan sanoa, että riippumatta monista jännitteistä ja suuria tunteita herättävistä erimielisyyden aiheista, tästä vaalikaudesta historiankirjoituksen kautta jää vahva viesti vaikeissa tilanteissa selviävästä ja päätöksiä tekemään kykenevästä kansakunnasta. Siitä kiitos työnsä päättävälle eduskunnalle.

Hyvät ystävät, arvoisat kollegat!

Perinteitä noudattaen, kohottakaamme kolminkertainen eläköön- huuto isänmaalle. Eläköön, eläköön, eläköön!

Kommentit

Jätä kommentti