Ilmastonmuutokseen liittyvät juhlapuheet on nyt pidetty ja nyt on toiminnan aika.

Ajankohtaista

Ilmastonmuutokseen liittyvät juhlapuheet on nyt pidetty ja nyt on toiminnan aika.

Oikeastaan toiminnan aika olisi ollut jo kauan sitten. Sanoin Helsingin Sanomien haastattelussa, että on globaali häpeä, että olemme edelleen tällaisessa tilanteessa, vaikka meillä on ollut riittävästi tutkittua tietoa jo pitkään. Ilmastoraportissa on meille kaikille ja erityisesti päättäjille erittäin vakava viesti siitä, että tavoite lämpenemisen hillitsemisestä kahteen asteeseen ei riitä, vaan tavoitteeksi pitää asettaa 1,5 astetta. Raportista selviää, että tavoitteen muutos on mahdollinen. Tavoitteeseen päästään, jos on poliittista tahtoa. SDP:llä sitä on. Tässä kolme konkreettista keinoa.

1. Suomen päästötavoitteita tarkistetaan ja kiristetään osana Euroopan tavoitteiden tarkistamista. Tiukennetaan tavoitetta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035.

2. Päästötavoitteiden toimeenpanoa nopeutetaan ja laaditaan selkeä aikataulutettu toimenpideohjelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

3. Hillitään ylikulutusta. Tehdään sellaisia talous- ja veropolitiikan ratkaisuja, jotka ohjaavat kulutusta ja liikkumista kestävämpään suuntaan. Konkreettinen ehdotus on SDP:n ajama kestävän kehityksen arvonlisävero.

Lisäksi tarvitaan kestävän kehityksen pyöreä pöytä ja keskustelu siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä päästään hiilineutraalisuuteen jo vuonna 2035 ja miten lämpenemistä hillitään 2 asteen sijaan 1,5 asteeseen. Keskusteluun tarvitaan tutkijoiden ja poliitikkojen lisäksi elinkeinoelämän, työntekijöiden, yritysten, järjestöjen ja koko kansalaisyhteiskunnan edustus. Ja ennen kaikkea keskusteluun tarvitaan mukaan nuoret – he, joiden tulevaisuuteen ilmastopolitiikka vaikuttaa kaikkein eniten.

En kirjoita tätä vain poliitikkona. Kirjoitan tämän myös isänä ja isoisänä.