Puheeni SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 17.11.

Ajankohtaista

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puhe SDP:n puoluevaltuuston syyskokouksessa 17.-18.11.2018, Hämeenlinna.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

 

Hyvät SDP:n puoluevaltuutetut,

tulevaisuuden tekijät,

ystävät och bästa kamrater!

Puhun teille tänään ennen kaikkea tulevaisuudesta. Suomen, Euroopan ja maailman tulevaisuudesta. Sosialidemokraattien visiosta ja uudistuksista. Puhun edistyksestä ja siitä, miten maailman parasta maata kehitetään vielä entistä paremmaksi – meille kaikille.

—–

Hyvät ystävät!

Viime viikkojen ajan Suomessa ja ympäri maailmaa ilmaston lämpeneminen on ollut ihmisten ajatuksissa ja keskusteluissa.

Syynä tähän on ollut hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti ja sen sisältämä viesti:

Ilmastopäästöjä on vähennettävä enemmän ja hiilinieluja lisättävä enemmän kuin Pariisissa sopimusta rakennettaessa ajateltiin, jotta säällinen ihmiselämä on mahdollista ja jotensakin toimivat ekosysteemit saadaan turvattua.

Huoli planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuudesta on yhteinen.

Hyvät ystävät!

Tutkijat ovat kertoneet meille faktat. Faktoja ei kannata yrittää paeta, sillä pakoon ei pääse.

Ratkaisujen aika ei ole ensi vaalikaudella, ei ensi vuonna eikä huomenna. Ratkaisujen aika on nyt. Koska tiedämme faktat ja tarvittavat keinot, kyse on lopulta poliittisesta tahdosta – joka meidän kaikkien onneksi on uusiutuva luonnonvara. Selittelyjen ja tekosyiden aika on nyt lopullisesti ohi.

Tavoitteet ovat selvät: Ilmaston lämpeneminen on saatava pysähtymään korkeintaan 1,5 asteeseen. Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja nopeasti sen jälkeen hiilinegatiivinen. Se on meidän osuutemme.

Me poliitikot ja puolueet emme voi käyttäytyä ikään kuin meillä ei olisi mahdollisuutta ja valtaa tehdä tarvittavia päätöksiä.

Emme voi ummistaa silmiämme tutkitulta tiedolta.

Hyvät Toverit!

Tavoitteita on usein helpompi julistaa kuin esittää ratkaisuja ja lopulta tehdä päätöksiä.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on mahdollista – se oli ilmastopaneelin raportin lohdullinen viesti – mutta se edellyttää sitä, että kaikkialla maailmassa jokainen tekee oman osuutensa, myös me suomalaiset.

Suomen hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat vajaat 60 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomen maaperä, metsät ja vesialueet imevät hiilidioksidia vajaat 30 miljoonaa tonnia vuodessa. Jotta Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, se edellyttää, että päästöt ja nielu ovat noin sama luku. Silloin me olemme tehneet osuutemme.

Energiasektorin (liikenne, energian tuotanto, lämmitys) päästöt ovat tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kokonaispäästöistä noin 42 miljoonaa tonnia, teollisuuden päästöt noin 6 miljoona tonnia, maatalouden päästöt noin 6 miljoonaa tonnia ja jätesektorin päästöt noin 2 miljoonaa tonnia.

Meidän täytyy seuraavien muutaman kymmenen vuoden aikana löytää ratkaisuja, joilla nämä sektorit aiheuttavat nykyistä vähemmän päästöjä tai ovat kokonaan päästöttömiä.

Yksityisautoilun sähköistäminen, raskaan liikenteen ja lentoliikenteen siirtymä kohti biopolttoaineita, raiteisiin pohjaava joukko- ja tavaraliikenne ovat todellisia ratkaisuja.

Tänään lähes 200 000 pientaloa lämmitetään fossiilisilla polttoaineilla. Esimerkiksi maalämpö ja uusiutuvalla, päästöttömällä energialla lämpiävät talot ovat näiden päästöjen vähentämiseksi todellisia ratkaisuja.

Hyvät Ystävät!

Haluan sanoa näillä muutamilla esimerkeillä, että paljon ja suuria muutoksia pitää ilmastopäästöjen vähentämiseksi tehdä. Tämä koskee meitä kaikkia ja meidän kaikkien elämää, liikkumista, yhdyskuntarakenteita ja kuluttamista.

Meillä pitää olla – aika nopeaan tahtiin – kykyä muuttaa ja muuttua, meidän pitää muuttaa ja muuttua. Jotta teemme osamme itsemme, lapsiemme, lastenlapsiemme – tulevien sukupolvien puolesta osamme.

Meidän on poliittisena liikkeenä annettava tutkijoille, perustutkimukselle ja soveltavalle tutkimukselle voimavarat etsiä ratkaisuja ja luotettava poliittisessa päätöksenteossa tutkittuun tietoon. Vain niin voimme onnistua ja samalla synnyttää uudenlaista kestävää talouskasvua ja työllisyyttä.

Arvon puoluevaltuutetut!

Päästöjen vähentämisen rinnalla ilmaston lämpenemiseen vaikuttaa ratkaisevasti, miten kykenemme kasvattamaan hiilinielua, päästöä ilmakehään sitovia elementtejä. Aivan keskeistä tässä suhteessa on, miten maaperämme ja metsiemme kyky sitoa ja varastoida hiilidioksidia kehittyy.

Mitä paremmin me hiilinielujamme ja hiilivarastoa vahvistamme, sitä enemmän meillä on aikaa välttämättömän muutoksen tekemiseen.

Tänään tuo kyky on noin puolet siitä, mitä ilmakehään päästämme.

Hyvät Toverit!

Metsä ja puut ovat olleet Suomen taloudellisen kasvun, vaurastumisen ja hyvinvointivaltion rakentamisen aivan keskeinen perusta. Ja ovat sitä tänäänkin.

Me sosialidemokraatit haluamme, että myös tulevaisuudessa puun varaan rakentava teollisuus on yksi taloudellisen hyvinvointimme perusta. Tämä on sovitettavissa yhteen hiilinielun vahvistumisen kanssa.

Osana ratkaisua meillä on esimerkiksi miljoona hehtaaria metsämaata nopeasti muodostettavissa vahvistuvan hiilinielun perustaksi.

Kun tuomme nyt noin 750 000 hehtaaria hoitamatonta metsämaata hyvän metsähoidon piiriin ja kun metsitämme lähes 200 000 hehtaaria käyttämätöntä peltomaata, voimme vahvistaa hiilinielua ja samalla mahdollistaa osaltaan olemassa olevien ja uusien metsäteollisuushankkeiden raaka-ainesaantia.

Me voimme rakentaa tutkitun tiedon varaan metsäpolitiikkaa, joka samalla vahvistaa hiilinielua ja varmistaa jatkuvasti korkeampaan jalostusarvoon pohjaavaa metsäteollisuutta.

Hyvät ystävät!

Me olemme lainanneet tämän planeetan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta. Meidän vastuullamme on, millaisena he saavat maapallon takaisin.

En sano tätä vain SDP:n puheenjohtajana. Sanon tämän myös neljän tyttären isänä ja kolmen pienen lapsen isoisänä.

Lapsenlapseni ovat vielä liian pieniä ymmärtämään ilmastonmuutoksen vakavuutta. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että juuri he joutuvat elämään nykyhetken aikuisten päätösten ja niiden seurausten kanssa.

SDP haluaa olla ratkaisija yhteistyössä muiden kanssa.

Hyvät ystävät!

Ilmastoasioissa Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. Suomen päästöt eivät ratkaise ilmastonmuutosta, mutta meidän esimerkkimme voi ratkaista.

Kun lapsenlapseni ovat aikuisia, haluan mieluummin vastata heidän kysymykseensä ”miten onnistuitte ratkaisemaan haasteet” kuin kysymykseen ”miksi te ette tehneet mitään”.

Jompaankumpaan kysymykseen me päättäjät joudumme vastaamaan ja minun valintani on selvä.

—–

Hyvät ystävät!

Alle puolen vuoden päästä jokainen suomalainen pääsee valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä.

Ensimmäinen vaihtoehto on hyvinvointivaltion vahvistaminen ja uudistaminen niin, että kaikki pysyvät mukana. Sellainen uudistaminen, joka on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen.

Hyvinvointivaltio, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä – ei vain niillä, joilla jo valmiiksi menee hyvin. Hyvinvointivaltio, jossa investoidaan ihmisiin, hyvinvointiin, osaamiseen ja tulevaisuuteen.

Tämä on Sosialidemokraattien tarjoama vaihtoehto – SDP:n tulevaisuusvisio Suomi2030, joka pohjaa ihmisten, ympäristön ja talouden kannalta kestävään kehitykseen.

Toinen vaihtoehto ei oikeastaan ole mikään vaihtoehto.

Se on jatko-osa nykyhallitukselle, jossa koulutuksesta leikataan, työttömiä rangaistaan työttömyydestä, opiskelijoiden ja lapsiperheiden arkea vaikeutetaan leikkauksilla sekä otetaan lisää velkaa, jotta yhteiskunnan suurituloisimmille voidaan antaa veronkevennyksiä.

Tässä jatko-osassa ei sovittaisi eikä neuvoteltaisi, vaan saneltaisiin ja pakotettaisiin.

Kerron muutaman konkreettisen esimerkin, miten ero näiden kahden vaihtoehdon välillä on näkynyt ja näkyy.

SDP on esittänyt tulevaisuusinvestointeja koulutukseen ja työelämään. Ne puuttuvat Sipilän hallitukselta täysin.

SDP on esittänyt parannusta pieni- ja keskituloisten arkeen ja toimeentuloon. Hallitus on leikannut näiltä ihmisiltä vastoin lupauksiaan.

SDP haluaa perua lomarahaleikkauksen, jonka Sipilän hallitus kohdisti ahkeriin työntekijöihin. Me haluamme luoda vakautta ja ennakoitavuutta työmarkkinoilla.

Olemme antaneet eläkeläisille ja toimeentuloon tukea tarvitseville indeksikorotukset täysimääräisinä.

Me olemme esittäneet parannusta opiskelijoiden ja työttömien asemaan. Sipilän hallitus on leikannut työttömiltä ja opiskelijoilta.

SDP haluaa panostaa koulutukseen ja suomalaisten osaamiseen. Sipilän hallitus petti koulutuslupauksen ja leikkaa osaamisesta, Suomen tärkeimmästä kilpailukykytekijästä.

SDP haluaa rakentaa toivon ja kestävän tulevaisuuden Suomea kaikille. Sipilän hallituksen aikana kasvu on kuulunut vain harvoille ja valituille.

Tällä vaalikaudella on nähty karulla tavalla, että keskustalla ja kokoomuksella on erilaiset kannustimet eri ihmisille:

Hyvätuloisille se on veronkevennys. Opiskelijoille, työttömille, lapsiperheille ja työttömille se on leikkaus.

Tähän tulee muutos.

Uskon, että suomalaiset haluavat tulevaisuuteen katsovan, ihmiseen uskovan ja osaamiseen investoivan vaihtoehdon. Ja hyvät ystävät, me Sosialidemokraatit olemme valmiita tarjoamaan tällaisen vaihtoehdon.

Suomalaisen yhteiskunnan, hyvinvointivaltion vahvistaminen kaikkien täällä nyt asuvien ihmisten ja väestöryhmien osalta, samaan aikaan kun kannamme omalta osaltamme koko maapallon tulevaisuuden kannalta oman vastuumme, on yhdistettävissä.

Hyvinvointivaltiota vahvistava, eriarvoisuutta vähentävä ja rohkeita tulevaisuusinvestointeja toteuttava politiikka vahvistaa täällä asuvien uskoa tulevaisuuteen ja antaa tilaa muiden auttamiselle. Se on sosialidemokraattista politiikkaa parhaimmillaan.

Hyvät Toverit!

Kestävä taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kehitys vaatii merkittäviä tulevaisuusuudistuksia toteutuakseen.

Sipilän hallituksen politiikan jälkeen tarvitaan tieteen ja osaamisen kunnianpalautus. Siitä SDP pitää huolen.

Tässä kolme konkreettista kohtaa, joihin me panostaisimme:

Ensimmäinen on perustutkimuksen voimavarojen vahvistaminen.

Toinen on lisäpanostukset soveltavaan tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä innovaatiotoimintaan.

Kolmanneksi suomalaisesta tiedeyhteisöstä rakennetaan kansainvälisesti houkutteleva. Tutkijoille taataan mahdollisuus keskittyä tutkijan työhön vähentämällä turhaa byrokratiaa ja esimerkiksi rahoituksen hankkimiseen kuluvaa aikaa.

Hyvät ystävät!

Miksi haluamme toimia näin?

Koska tieteenteon merkitystä on korostettava menestystekijänä. Sitäkin tieteen kunnianpalautus tarkoittaa. Samaan aikaan koulutuksen saralla on luotava osaamispolku nopeasti muuttuvassa maailmassa. Osaaminen tarkoittaa menestyviä suomalaisia, menestyvää Suomea.

Tähän SDP:n vastaus on Osaamispolku 2030. Se tarkoittaa joustavaa koulupäivää, oppivelvollisuuden pidentämistä toiselle asteelle, jatkuvan oppimisen uudistamista ja tutkimukseen panostamista. Osaamispolku 2030 on meidän ratkaisumme siihen, että kaikkien suomalaisten osaamistasoa voidaan nostaa.

Syksyn aikana me käymme keskustelua osaamispolusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tarjoan tässä yhteistyön kättä osaamispolkuun liittyen: SDP on valmis käymään uudistus- ja tulevaisuuskeskustelua myös muiden puolueiden kanssa.

Hyvät Toverit!

Ilman näitä tulevaisuusinvestointeja me emme pärjää oppivan tekoälyn ja alustatalouden oloissa, puhumattakaan kaikesta siitä, mistä me emme vielä tiedä.

Kotimaan koulutuspolitiikan lisäksi Suomen pitää olla aktiivinen, vahva toimija myös eurooppalaisessa tiede-, osaamis- ja innovaatiopolitiikassa. EU-puheenjohtajuus tarjoaa meille vahvan vaikuttamisen mahdollisuuden.

Eurooppalaista kestävää kehitystä vahvistaaksemme olisi järkevää käynnistää keskustelu eurooppalaisesta superyliopistosta, jonka rinnalla voitaisiin vahvasti kehittää eurooppalaista koulutus- ja tiedevaihtoa SuperErasmuksen muodossa. Kun on kyse osaamistason parantamisesta sekä tieteeseen ja tutkimukseen panostamisesta, SDP on aina valmis keskusteluun ja toimintaan — niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti.

Olin pari viikkoa sitten työmatkalla Pariisissa. OECD:n, Ranskan valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön edustajien lisäksi tapasin Ranskan EU-ministerin. Kävin hänen kanssaan erinomaisen keskustelun muun muassa eurooppalaisesta yliopistosta. Oli todella positiivista huomata, että hän suhtautui ajatukseen erittäin positiivisesti.

Hyvät ystävät!

Suomesta tulee ensi vuonna EU:n puheenjohtajamaa. Se antaa meille erinomaisen mahdollisuuden edistää myös koulutuksen lisäksi monia muita tärkeitä asioita Euroopan tasolla.

Me tarvitsemme Euroopassa aiempaa enemmän konkreettista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Olen aiemmin sanonut, että EU:n pitää ottaa vapaan maailman johtajuus. Se koskee ilmastonmuutoksen torjumista, vapaakauppaa, rauhaa ja vapautta.

Epävakauden aikana tarvitaan vakauttavia voimia, jotka edistävät ihmisoikeuksia, demokratiaa ja uskovat oikeusvaltioon. Sitä EU on. Sitä Suomi EU:n jäsenenä on.

Oikeusvaltio- ja demokratiakehityksen vahvistaminen ovat erittäin tärkeitä asioita meidän kaikkien kannalta. EU:ssa on jäsenvaltioita, kuten Puola ja Unkari, joiden kehitys on todella huolestuttavaa.

Me eurooppalaiset emme voi emmekä saa unohtaa omaa historiaamme. Olemme nähneet ja kärsineet kaksi maailmansotaa. Olemme nähneet ja kärsineet sekä fasismin että kommunismin julmuuden ja kauheudet. Olemme kokeneet sen, kuinka ihmisiä vangitaan ja murhataan poliittisten näkemysten, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisyyden ja kulttuurin takia.

Meidän vanhempamme ja moni meistä täällä olevista muistaa ajan, jolloin Euroopan kartassa oli valtava arpi: lännen ja idän erottavat muurit, piikkilangat ja esteet. Perheitä ja ystäviä erotettiin toisistaan. Kunnes 30 vuotta sitten vapaus voitti. Järki voitti. Muureja ei enää ollut, vaan ne purettiin.

Tästä huolimatta Euroopassa on puolueita ja maita, joissa on yhtäkkiä alettu haikailla takaisin menneisyyteen: muurien ja aitojen maanosaan, ihmisoikeuksien polkemiseen ja demokratian halveksuntaan.

Tätä kehitystä Sosialidemokraatit eivät hyväksy ja olemme valmiita varmistamaan, että järki ja vapaus voittavat jälleen kerran. Me uskomme Eurooppaan, joka katsoo tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, jossa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioitetaan, jossa vapaata liikkuvuutta arvostetaan ja jossa demokratia on vastaus ongelmiin.

Nyt jos koskaan Suomen ja suomalaisten päättäjien on osoitettava maamme kokoa suurempaa vaikuttavuutta ja johtajuutta Euroopan ja eurooppalaisen politiikan suunnaksi.

Meidän paikkamme on EU:n eturivissä – ei taaimmaisessa nurkassa. Meidän roolimme on aktiivinen keskustelija ja yhteistyön tekijä – ei seisoa hiljaisena kuunteluoppilaana. Tästä SDP pitää huolen.

—-

Hyvät ystävät!

Hallituksen rakentama Sote-uudistus on vaikeuksissa.

Yön pimeinä tunteina tehty lehmänkauppa jatkaa matkaansa perustuslakivaliokuntaan jo kolmatta kertaa tällä vaalikaudella.

Hallituspuolueet ovat riidelleet koko syksyn siitä, pidetäänkö lehmänkaupasta kynsin ja hampain kiinni, vai kuunnellaanko vihdoin ja viimein Suomen parhaita asiantuntijoita, jotka varoittavat hallituksen markkinamallin riskeistä.

Kustannukset nousevat, palvelumaksut nousevat ja verotusta kiristetään. Tämä on asiantuntijoiden näkemys keskustan ja kokoomuksen markkinamallista. Lehmänkaupan toinen osa eli valtapoliittinen maakuntamalli on sekin huonossa hapessa.

Maakuntavaalien piti olla 2017. Ei ollut.

Maakuntavaalien piti olla presidentinvaalien yhteydessä 2018. Ei ollut.

Maakuntavaalien piti olla pari viikkoa sitten. Ei ollut.

Maakuntavaalien pitäisi olla ensi toukokuussa. Ei ole, eikä tule.

Sipilän hallitus on unohtanut sote-uudistuksen perimmäisen tarkoituksen, mutta me emme ole. SDP pitää kiinni siitä, mistä sote-uudistuksessa oli ja pitäisi olla kyse: Ihmisestä ja välittämisestä.

Vierailin kaksi kuukautta sitten Espoon sairaalassa. Uudet, avarat ja hienot toimitilat. Paljon valoa, kaikki viimeisen päälle. Vaikka olinkin erittäin vaikuttunut puitteista, ajattelin sen vierailun aikana, että ilman sairaalassa työskentelevien ihmisten omistautumista sairaala olisi pelkkä tyhjä kuori. He tekevät Espoon sairaalasta sairaalan.

Me poliitikot voimme kyllä tehdä sote-malleja, joiden avulla haluamme puuttua hoitojonoihin ja parantaa ihmisten hoidon laatua.

Me voimme uudistaa rakenteita ja rakentaa sairaaloita.

Mutta loppujen lopuksi kaikki se työ, jonka avulla jonot lyhenevät ja hoito paranee, tapahtuu sairaaloissa. Sen tekevät tuhannet ja kymmenet tuhannet sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset.

Lähihoitajat. Terveydenhoitajat. Sairaanhoitajat. Sosiaalityöntekijät. Lääkärit. Laitoshuoltajat.

Heidän ammattitaitonsa, omistautumisensa ja halunsa auttaa saavat aikaan sen, että ihminen kokee huolenpitoa. Heidän työnsä kautta jonot lyhenevät. Heidän työnsä kautta ihmiset paranevat. Heidän työnsä pelastaa ihmishenkiä. Siitä suuri ja lämmin kiitos jokaiselle suomalaisen terveydenhuollon ammattilaiselle.

Meidän poliitikkojen tehtävä on auttaa ja mahdollistaa, että suomalaisissa sairaaloissa maailman parhaat ammattilaiset voivat tehdä sitä, mikä on heidän kutsumuksensa, heidän tehtävänsä: Hoitaa, huolehtia ja välittää.

Kyllä, rakenteet ovat tärkeitä. Mutta kaikkein tärkeintä on välittäminen ja huolenpito. Sitä suomalaiset haluavat ja tarvitsevat. Sitä suomalaiset ansaitsevat.

Markkinamalli menee joka tapauksessa uusiksi. Joko tällä tai ensi vaalikaudella.

Asiantuntijoita kuunnellen, faktoihin pohjautuen. Ihminen ja ihmisen palvelut keskiössä. Ja ilman lehmänkauppoja. Tästä SDP pitää huolen.

Hyvät ystävät,

olen pyrkinyt kuvaamaan käsillä olevia haasteita niin kuin me ne näemme. Sosialidemokraatteja syytettiin aikaisemmin – siis vastustajat syyttivät – siitä, että meiltä ei tule uusia ideoita ja aloitteita yhteiskunnan uudistamiseen. Tänään on toisin. Nyt vastustajat syyttävät meitä siitä, että meiltä tulee liikaa ideoita. He syyttävät meitä siitä, että haluamme uudistaa liikaa, että meiltä tulee liikaa aloitteita.

Viestini näiden syytösten esittäjille on:

Olette aivan oikeassa. SDP on ottanut yhteiskunnallisen aloitteen itselleen ja me myös pidämme siitä kiinni. Me haluamme kehittää ja uudistaa hyvinvointivaltiota. Meillä on selkeä tulevaisuusvisio ja olemme valmiita toimimaan sen mukaan.

Teille, hyvät ystävät ja toverit toivotan jaksamista, kun kuljemme yhdessä kohti eduskuntavaaleja. Tilanne on hyvä, sillä olemme aktiivisia, aloitteellisia ja yhtenäisiä. Se on meidän kaikkien yhteistä ansiota ja kiitos kuuluu kaikille. Samalla lienee turha edes muistuttaa, että yhtään ääntä ei ole vielä jaettu.

Suomen visio ja suunta 2030-luvulle ratkaistaan 14. huhtikuuta 2019. Meidän kaikkien on tehtävä nöyrästi töitä ja ansaittava ihmisten luottamus. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me kuuntelemme ihmisiä, olemme läsnä heitä varten.

Jokainen puhelu ystävälle tai tuttavalle, jokainen keskustelu kaupan jonossa ja torilla sekä jokainen ovenkoputus on arvokas.

Jokainen hymy, jokainen ystävällinen sana toiselle ihmiselle on arvokas.

Meillä on hyvät ystävät paljon tehtävää jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Meidän on puhuttava niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu. Korjattava sitä, mikä on rikki. Kehitettävä sitä, mikä tarvitsee päivitystä. Uudistettava sitä, mikä on vanhentunut.

Me emme vain puhu tulevaisuudesta. Me teemme tulevaisuutta. Vastuullisesti ja turvallisesti uudistamalla.

Meidän arvomme ovat ajattomia, mutta arvoja ei pidä sekoittaa keskenään rakenteiden kanssa. Sillä sosialidemokraattiset arvot ovat juuri se voima, jonka avulla me uudistamme rakenteita.

Otetaan esimerkiksi sosiaaliturva. Se on pitkälti sosialidemokraattien luomus yhdessä muiden puolueiden kanssa. Kun sosiaaliturvaa rakennettiin, ajattomana arvonamme oli vapaus. Vapaus pelosta. Vapaus, tunne ja varmuus siitä, että kenenkään ei tarvitse pelätä epäonnistumista.

Tämä sosialidemokraattinen arvo – vapaus – ei ole vanhentunut mihinkään, mutta meidän sosiaaliturvamme on. Se, mikä toimi 1970-luvulla, ei toimi välttämättä 2020-luvulla. Tarvitaan uusia ratkaisuja, rakenteiden uudistamista. Siksi olen niin ylpeä puolueemme modernista kyvystä uudistaa ajatteluamme ja luoda uutta. Olen niin ylpeä rohkeudestamme.

Kun SDP on rohkeimmillaan, SDP on parhaimmillaan. Ja kun me olemme rohkeita, se antaa rohkeutta myös ihmisille.

Se, että haluamme uudistaa itse luomiamme rakenteita ei tarkoita sitä, että luopuisimme arvoistamme. Päinvastoin. Se tarkoittaa, että me pidämme kiinni arvoistamme ja sovitamme ne yhteen nykyajan todellisuuden – 2020-luvun suomalaisten arjen – kanssa. Päästämme irti vanhentuneista rakenteista, pidämme kiinni arvoistamme ja luomme yhdessä jotain uutta. Jotain parempaa. Tästä SDP:n tulevaisuusvisiossa on kyse.

Olen keskustellut opiskelijoiden kanssa, joiden pienistä kuukausituloista on leikattu yli 80 euroa pois. Se on pieni raha Arkadianmäellä, mutta Pitäjänmäessä se on iso raha. Opiskelijoiden arjessa on jo tarpeeksi epävarmuutta. Eivät he kaipaa lisää sitä, vaan he ansaitsevat varmuutta. Heille viestini on ollut, että meillä taitaa olla sama suunta.

Olen kuunnellut lapsiperheiden kokemuksia arjesta. Jatkuvasta tasapainoilusta kodin, työn, lasten harrastusten ja päiväkodin tai koulun välillä. Kokemuksia epävarmuudesta toimeentulon suhteen, kokemuksia vanhentuneesta perhevapaajärjestelmästä. Kaikkiin näihin meillä on ratkaisu. Ja minun viestini lapsiperheille on: meillä taitaa olla sama suunta.

Ahkerat suomalaiset palkansaajat, joilta tällä vaalikaudella on viety lomarahat ja yritetty heikentää irtisanomissuojaa, ovat olleet valmiita sopimaan ja kantamaan vastuuta. Kiitoksena on ollut lisää leikkauksia, lisää epävarmuutta. Palkansaajien viesti minulle on ollut, että he kestävät kaikkea muuta paitsi kohtuuttomuutta. Minun viestini heille on ollut ja on edelleen: Epäreiluun kohteluun tarvitaan muutos. Kohtuuttomuudesta kohtuuteen, epävarmuudesta varmuuteen. Jos ajattelette näin, meillä taitaa olla sama suunta.

Olen keskustellut eläkeläisten kanssa, jotka kertovat vaikeuksistaan arjen keskellä. Tuntuu mahdottomalta edes käsittää, että pitkän työuran ahkeroinut ihminen joutuu laskemaan, riittävätkö rahat ruokaan ja lääkkeisiin, vai pitääkö säästää toisessa. Nämä ihmiset ansaitsevat parempaa arkea, parempaa toimeentuloa. Heille olen sanonut, että tilanne voidaan korjata ja meillä taitaa olla sama suunta.

Ja te hyvät ystävät. Teidän kanssanne olen saanut olla mukana rakentamassa SDP:n ohjelmia, joista jokainen tähtää vain ja ainoastaan yhteen asiaan: Siihen, että huomenna on paremmin kuin tänään. Siihen, että 2020- ja 2030-luvun Suomi on parempi paikka kuin 2010-luvun Suomi. Ihan jokaiselle ihmiselle. Olemme rakentaneet yhdessä tulevaisuusvision ajattomien arvojemme pohjalta. Olemme valmiina uudistamaan ja kehittämään meille kaikille rakasta Suomea.

Hyvät ystävät ja toverit, meillä taitaa olla sama suunta. Kiitos.