Sopiminen turvaa vakauden

Ajankohtaista

Ruotsin sosialidemokaattien johtama punavihreä hallitus ja opposition porvariblokki sopivat tänään pelisäännöistä, joilla Ruotsia voidaan tulevaisuudessa hallita. Näin Ruotsi ei ajaudukaan uusiin parlamenttivaaleihin ensi keväänä.

Sopuun osallistuneita puolueita ja erityisesti pääministeri Löfveniä on syytä onnitella ratkaisusta. Populistisen ja avoimen muukalaisvastaisen Ruotsidemokraattien demokratian horjuttamisyritykset eivät tuottaneet tulosta. Blokkirajat ylittävällä sopimisella Ruotsi torjuu ruotsidemokraattien tavoittelemaa epävakautta ja rauhattomuutta Ruotsissa.

Sopimisen kulttuurilla on sekä Suomessa että Ruotsissa pitkät perinteet. Sopiminen on synnyttänyt sitä sosiaalista pääomaa ja luottamusta, jota pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee. On hienoa nähdä, että vastuulliset poliittiset toimijat Ruotsissa ymmärsivät läpi poliittisen kentän sopimisen kulttuurin arvon ja löysivät tavan, jolla uusintavaaleilta vältyttiin.