Suomi tarvitsee uudistuksia, uudistuksia ja uudistuksia

Ajankohtaista

Poliittisilla päätöksillä voi joko vahvistaa tai heikentää luottamusta. Sipilän hallituksen aikana päätökset ovat olleet luottamusta heikentäviä. Tällä hetkellä vain reilu 1/3 suomalaisista äänestäisi hallituspuolueita. Luku on historiallisen surkea ja syy on selvä: hallituspuolueet lupasivat yhtä ja tekivät toista. Luottamus on mennyt.

Ensi vaalikausi on erittäin tärkeä Suomen tulevaisuuden kannalta. Siirrymme 2020-luvulle ja muutos on nopeampaa. Osaamista vaaditaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Koska vain osaamisella Suomi pärjää, meidän on investoitava koulutukseen. Koulutuslupauksen pettäminen on Sipilän hallituksen päätöksistä kaikkein järjettömin. Käytännössä hallitus leikkaa oksaa, jolla koko Suomi istuu.

Muutoksen keskellä tarvitaan rohkeutta tehdä uudistuksia, jotka mahdollistavat kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kehityksen. Moderneja ongelmia ja haasteita ei voi ratkaista menneisyyden keinoilla, kuten nykyhallitus on yrittänyt tehdä. Siksi ensi vaalikauden ratkaisujen on oltava tulevaisuuteen katsovia.

Suomi tarvitsee uudistuksia, uudistuksia ja uudistuksia. Niiden avulla varmistamme, että suomalainen hyvinvointivaltio on maailman paras maa myös tulevaisuudessa.

Uudistuksissa on pitkälti kyse luottamuksesta. Mitä enemmän on luottamusta, sitä helpompi on uudistaa. Nyt niin ei ole ja siksi SDP haluaa palauttaa luottamusyhteiskunnan – tekojen kautta.

SDP uskoo siihen, että muutoksen keskellä pärjää parhaiten ihminen, jolla on riittävästi osaamista sekä kyky ja tahto kehittää sitä jatkuvasti. Haluamme, että yksilöllä on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa ja että yksilöllä on yhteiskunnan tuki.

SDP haluaa tehdä kolme uudistusta, joista jokainen on merkittävä investointi tulevaisuuteen, osaamiseen ja ennen kaikkea ihmisiin.

Ensimmäinen on maksuton varhaiskasvatus mahdollisimman pikaisesti. Se luo vahvan perustan kaikenlaisille oppijoille kasvattaa osaamista. Lisäksi perhevapaat on päivitettävä 2020-luvulle niin, että naisten mahdollisuuksia työelämässä ja miesten mahdollisuuksia hoitaa lapsia parannetaan.

Toinen on oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen niin, että ammattikoulut ja lukiot ovat maksuttomia. Pelkän peruskoulun suorittaneet työllistyvät jo nyt huomattavasti heikommin kuin toisen asteen suorittaneet. Yksikään nuori ei saa pudota koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle.

Kolmas on voimavarojen lisääminen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen esimerkiksi avoimen korkeakoulun kautta.

Maailman, Euroopan ja Suomen muutos on tosiasia. Poliittisilla päätöksillä ja uudistuksilla voidaan huolehtia siitä, että ihmiset eivät vain pysy mukana muutoksessa, vaan pystyvät myös hyötymään siitä.

On selvää, että nämä uudistukset lisäävät hetkeksi menoja, mutta ovat todellisuudessa investointeja tulevaisuuteen. Kyse on suomalaisten osaamisesta ja sitä kautta Suomen tulevaisuudesta. Siksi näitä investointeja ei voi jättää tekemättä.

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja

Teksti julkaistu Ilkan kolumnina 6.3.2018.