Tiedustelulaki on tärkeä, mutta esitys puuttuu

Ajankohtaista

Turun terrori-isku osoitti näkyvällä tavalla, että terrorismi on tullut myös Suomeen. Kun tilanne on uusi, emme voi olla toimettomina. Jokainen uhri on liikaa. Poliitikkojen yksi tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta. Turun isku onkin nostanut esiin paljon aiheellisia kysymyksiä: Miten ihmisten turvallisuudesta huolehditaan? Pitääkö Suomessa tehdä jotain toisin?

Nämä kysymykset ovat niin laajoja, että niihin ei ole helppoja vastauksia. Poliitikkojen konkreettisin keino huolehtia turvallisuudesta on varmistaa, että viranomaisilla on riittävät voimavarat ja välineet tehdä työtään. Toinen tapa on huolehtia siitä, että lainsäädäntö on päivitetty nykypäivään. Turun jälkeen juuri lainsäädäntöpuoli on noussut julkisessa keskustelussa esiin kaikkein eniten.

Kyse on tietysti tiedustelulainsäädännöstä. Lakipaketti on tärkeä, mutta on syytä muistaa, että se ei ole vielä edes eduskunnassa. Tämänhetkinen arvio on, että lakiesitys tulee eduskuntaan luultavasti vasta tammikuussa.

Ymmärrän, että Turun iskun jälkeen lakia on kiirehditty julkisuudessa. Ymmärrän myös, että uusi tilanne aiheuttaa paineita, mutta poliitikkojen pitäisi kuitenkin pitää pää kylmänä ja muistaa tosiasiat. Hallituksen ministerien toiminta on outoa sen vuoksi, että julkisuudessa he vaativat lain nopeaa käsittelyä, vaikka tiedustelulainsäädännöstä ei ole edes annettu esitystä eduskunnalle.

SDP kannattaa tiedustelulainsäädäntöä. Haluamme varmistaa, että Suomen viranomaisilla on riittävät välineet huolehtia kansalaisten turvallisuudesta sekä torjua terrorismia ja ääri-ilmiöitä. Tiedustelulain valmistelussa on kuitenkin pidettävä huolta kansalaisten perusoikeuksista.

SDP:n näkökulmasta on selvää, että teknologian ja toimintaympäristömme muutos vaatii selkeitä pelisääntöjä sekä sotilas- että siviilitiedusteluun. Viranomaiset tarvitsevat uusia välineitä, jotta kansalaisten turvallisuudesta voidaan pitää huolta. Tietoliikenteen tiedustelu on keskeinen osa käynnissä olevaa lakihanketta ja sillä ehkäistään kansallista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Samalla kansalaisten perusoikeuksia on kunnioitettava, aivan kuten oikeusvaltioon ja demokratiaan kuuluu. Suomi on oikeusvaltio, ei poliisivaltio.

Tiedustelun tarpeiden rinnalla on tärkeää ymmärtää, että kansalaisten perusoikeuksiin ei puututa ilman huolellista harkintaa. Poliitikkojen tehtävä on varmistaa ennalta käsin, että kenenkään yksityiset viestit – oli sitten kyse sähköposteista, Whatsapp- tai tekstiviesteistä – eivät joudu perusteetta ja ilman erittäin painavia syitä tiedustelun kohteeksi. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Suomen talouden yksi menestysaloista on ollut ja on jatkossakin tietoteknologia. Siinä tärkeä elementti on kasvun näkökulmasta tietoturva, jossa Suomessa on maailman kärkiosaamista.

Tiedusteluvaltuuksien lisääminen viranomaisille edellyttää selkeää otetta tiedustelutoiminnan valvonnan suhteen. On tärkeää, että tiedetään mitä tiedustellaan ja miten tiedustellaan sekä kyetään arvioimaan tiedustelun vaikutuksia suomalaiseen avoimeen yhteiskuntaan. Tästä syystä on tärkeää, että tiedustelutoiminnan valvonta on selkeästi eduskunnalla, parlamentaarisesti toteutettuna.

Kansalaisten turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Se ei tunne eikä kaipaa hallitus–oppositio-asetelmaa. Turun jälkeen julkisessa keskustelussa on ollut epämiellyttäviä piirteitä. Pelon ja valheiden levittäminen sekä lietsonta ovat terroristien tunnusmerkkejä. Poliitikoille tällainen toiminta ei sovi. Meidän tehtävämme on kuunnella faktoja ja tehdä päätöksiä, joilla kansalaisten turvallisuudesta pidätetään huolta. Se tehdään vain yhdessä.

Terroristit hyökkäävät ihmisten lisäksi myös demokratian ja oikeusvaltion kimppuun. Valtiovallan ja viranomaisten tehtävä on näyttää, kuinka vahva suomalainen oikeusvaltio on. Se ei murru minkään paineen tai uhan alla.

Kannustan Sipilän hallitusta tuomaan mahdollisimman nopeasti eduskuntaan tasapainoisen esityksen tiedustelulainsäädännöstä. Sellaisen lakiesityksen, joka suojelee sekä ihmisiä että ihmisten perusoikeuksia.

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja