Tuliko kehitysyhtiöstä vain myyntiyhtiö?

Ajankohtaista

Hallitus linjasi tänään valtion omistajapolitiikkaa. Vielä tällä hetkellä linjaukset herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Näyttää, että kaavailtu kehitysyhtiö on todellisuudessa myyntiyhtiö, jonka tarkoituksena on valmistella sen hallintaan siirrettäviä yhtiöitä tai niiden osia myyntikuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävien valtuuksien muutosten kautta isoja valtion omaisuusmassoja tulee myyntiin ilman, että eduskunta antaa niihin erikseen suostumuksensa. Hallitus hakee eduskunnalta isoja valtuuksia kaavaillulle myyntiyhtiölle, joiden toteuttamiseen eduskunnalla ei nyt tehtävien päätösten jälkeen ole vaikuttamismahdollisuuksia.

Esityksessä oli hyvää se, että valtion omistajapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelemiseksi perustetaan parlamentaarinen neuvottelukunta. Tosin, ainakin tähän asti Sipilän hallituksen käynnistämät parlamentaariset työryhmät eivät ole vastanneet aitoa parlamentaarista henkeä. Kyse on lähinnä päätösten seuraamisesta. Positiiviseksi asiaksi voidaan mainita myös se, että valtio vahvistaa kantaverkkoyhtiöiden omistusosuutta.

SDP on esittänyt oman vaihtoehtonsa valtion omistajapolitiikalle. Yksi sen keskeisistä viesteistä on se, että kaikki ei ole kaupan. Valtion on jatkossakin pidettävä kiinni strategisesti tärkeistä omistuksista. SDP näkee valtionomistuksella myös selkeän roolin elinkeinopolitiikan vahvistamisessa. Kyse on uusien elinkeinoalueiden synnyttämisestä Suomeen sekä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisesta aktiivisen, yrittäjähenkisen valtion kautta. Toivottavasti Sipilän hallitus tarttuu SDP:n vaihtoehdon keinoihin, eivätkä linjaukset jää vain suunnitelmiksi valtion omaisuuden myynnistä.