Valtio tukemaan kasvua

Ajankohtaista

Kestävän ja työllistävän kasvun aikaansaaminen on loppuvaalikauden ja eduskuntavaalien jälkeisen ajan tärkein tehtävä. Nykyisen kaltaisen erittäin hitaan kasvun pitkittyminen uhkaa suomalaisen hyvinvointivaltion kestävyyttä. Julkisen talouden tasapainottaminen onnistuu kestävällä tavalla vain kasvun nopeuttamisen kautta.

Sosialidemokraattien kasvuun tähtäävä talouspolitiikka rakentuu viidelle kokonaisuudelle: viennin vahvistamiselle, kasvuinvestointien lisäämiselle, erityisesti pienten yritysten toimintaedellytysten parantamiselle, rakenteellisten uudistusten jatkamiselle sekä pysyviä säästöjä tuoville julkisen talouden sopeutustoimille. Osana talouden tasapainotusta Suomi tarvitsee kattavan palkkaratkaisun.

Suomea ja Eurooppaa vaivaa erityisesti kysyntälama. Tästä ei nousta ilman aktiivista valtiota, sen toiminnan mahdollistamia yksityisiä ja julkisia investointeja sekä vahvoja kannusteita liiketoimintaympäristön parantamiseen. Markkinavoimat tai niille antautuminen eivät nosta Suomea tai Eurooppaa taantumasta.

 

Tästä kasvun ja työllisyyden aiheesta puhuin tänään puoluehallituksen avoimessa kokouksessa.

Tänne on koottu SDP:n kasvulinjan pääpiirteet.