Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2023

Eduskuntavaaleissa 2. huhtikuuta ratkeaa jälleen kerran, mihin suuntaan Suomea viedään seuraavat neljä vuotta. Haluan olla mukana jatkamassa tällä vaalikaudella aloitettua Suomen uudistamisen linjalla. Se on hyvin erilainen linja kuin kokoomuksen tai perussuomalaisten kansalaisten elämää kurjistava, hyvinvointia heikentävä linja.

Ensi vaalikaudella on aika vihdoin kääntää soten suunta ennaltaehkäisyyn ja lähteä tähän työhön koko yhteiskunnan voimin! Julkinen talous on rakenteellisesti epätasapainossa, koska työelämässä olevien määrä ei riitä kannattelemaan hyvinvointivaltiota. Tilanne vaikeutuu, kun väestö ikääntyy. Vanhat keinot eivät tepsi, vaan tarvitaan uutta ajattelutapaa.

SDP:n tavoite on parantaa suomalaisten terveydentilaa ja näin lisätä työllisten määrää. Tämä vähentää valtion tulonsiirtomenoja ja tuo verotuloja eli parantaa julkisen talouden tilaa ilman, että tarvitsisi tehdä tavalliseen kansalaiseen iskeviä kipeitä menoleikkauksia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia.

Meidän lääkkeemme on ennaltaehkäisy ja sen mahdollisuudet ovat vaikuttavat: jos esim. 2-tyypin diabeteksen esiintymistä pystytään laskemaan 20 %, merkitsee se noin 700 milj. € säästöä/vuosi (THL). Ohjaamalla ja tukemalla pystymme vaikuttamaan yksilön sairastumisriskiin. Riskin pienentämisessä on olennaista miettiä yksilöllisiä ratkaisuja, koska ihmisten mahdollisuudet liikkua tai vaikuttaa omiin elintapoihinsa ovat myös riippuvaisia heidän sosioekonomisesta asemastaan.

Me sosialidemokraatit haluamme suojella hyvinvointivaltiota ja purkaa terveyseroja. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että vaikka suomalaisten terveys kohenee, eri ihmisten väliset terveyserot kasvavat. Tämä johtuu siitä, että ihmisen sosioekonominen asema ja terveydentila ovat yhteydessä toisiinsa. Ylimpään tuloviidennekseen (vuositulot yli 59 000€/vuosi) kuuluvat olevat ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään, kun taas alimpaan tuloviidennekseen (vuositulot alle 14 000€/vuosi) kuuluvien terveys on keskimäärin kaikkein heikoin, ja he myös käyttävät vähiten terveyspalveluita.

Tarvitsemme pysyviä, rakenteellisia uudistuksia, jotka tuottavat tuloksia pidemmällä aikavälillä.

Julkaisimme SDP:n linjaukset julkisten talouden vahvistamiseksi ennaltaehkäisyn keinoin johdollani torstaina 9.3. Teetimme laskelmia potentiaalisesta säästöstä konsulttiyhtiö FCG:llä ja niistä kävi ilmi, että mikäli kaikkien neljän alimman tuloluokan sairastavuus saataisiin laskettua ylimmän tuloluokan tasolle, olisi potentiaalinen säästö 10 miljardia. Tämä on vaikea tavoite saavuttaa, mutta meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja Suomen rakenteellisiin ongelmiin.

Kansantautien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toteutettaisiin valmistelemalla laajassa yhteistyössä Kansallinen hyvinvointiohjelma. Jokaiselle hyvinvointialueelle suunniteltaisiin juuri sen väestön tarpeisiin sopivat toimenpiteet, koska Suomi on moninainen maa ja niin ovat sen monet alueetkin.

Ehdotuksemme on, että jokainen aikuinen kutsuttaisiin 3–5 v. välein Hyvinvointipysäkille, terveydentilan tarkastukseen. Seurannassa käytäisiin läpi fyysinen ja psyykkinen terveydentila, perinnölliset ja elintavoista johtuvat ennaltaehkäistävissä oleviin sairauksiin johtavat riskitekijät.

Vapaaehtoinen Hyvinvointipysäkki siirtää terveydenhuollon painopistettä hoidosta ja liian myöhäisestä reagoinnista ennaltaehkäisyyn. Kansalaiset voisivat paremmin ja valtio säästäisi – kaikki voittaisivat.

Minulta on monesti kysytty tästä ohjelmasta puhuttaessa, mitä uutta tässä on? Uutta on se, että meillä on aidot laskelmat, jotka perustuvat dataan. Politiikan vuosikymmenien aikana en ole kuullut näin suunnitelmallisesta ratkaisusta. Sosialidemokraatit tarjoavat näissäkin vaaleissa tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elinoloja – eivät heikennä niitä.

Minun ehdokasnumeroni on Uudenmaan vaalipiirissä 261. Minulle annettu ääni on ääni sosialidemokraateille ja Sanna Marinin jatkolle pääministerinä. 🌹

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023 ja vaalipäivä 2.4.2023. 

Kommentit

Jätä kommentti