Ajankohtaista

Työttömyysturvaleikkauksille on vaihtoehto

Hallitus on päättänyt esittää rajuja muutoksia työttömyysturvaan. Hallituksen tavoitteena on työttömyysturvan keston lyhentäminen sekä työelämäturvan heikentäminen. Päätökset tulevat voimaan ensi vuoden alusta, ellei niihin eduskunnassa kyetä saamaan muutoksia. Aiempien leikkausten lisäksi päätökset tarkoittavat sitä, että työttömien toimeentulosta leikataan pois 200…
Lue lisää

Lohduton päivä suomalaisessa teollisuushistoriassa

Hallitus päätti tänään ajaa hallitusti alas Talvivaaran kaivoksen, mikäli yksityistä rahoitusta vuoden loppuun mennessä ei löydy. Kyseessä on yksi teollisen Suomen surullisimmista tarinoista. Kaivoksen merkitys alueen työllisyyden kannalta on kiistaton, mutta ympäristölle aiheutuvat ja aiheutuneet haitat merkittävät. Valtio on tukenut…
Lue lisää

Tuliko kehitysyhtiöstä vain myyntiyhtiö?

Hallitus linjasi tänään valtion omistajapolitiikkaa. Vielä tällä hetkellä linjaukset herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Näyttää, että kaavailtu kehitysyhtiö on todellisuudessa myyntiyhtiö, jonka tarkoituksena on valmistella sen hallintaan siirrettäviä yhtiöitä tai niiden osia myyntikuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävien valtuuksien…
Lue lisää

Työmarkkinajärjestelmä osoitti taas toimivuutensa – ratkaisun vaikutukset työttömyyteen hallituksen käsissä

Hallituksen pakkolakisekoilusta huolimatta erityisesti palkansaajajärjestöt osoittivat jälleen kerran vastuuta suomalaisesta yhteiskunnasta ja työllisyydestä. Hallituksen synnyttämää sekavaa työmarkkinatilannetta rauhoittava ratkaisu leikkaa palkansaajien ostovoimaa 800 miljoonalla eurolla, kun osa työnantajien osuudesta sosiaaliturva- ja eläkemaksuista siirretään palkansaajille. Jotta tämä ostovoiman leikkaus ei johtaisi…
Lue lisää

SDP tuomitsee rasistiset katupartiot

Kun omat lapseni olivat nuoria, Mäntsälässä vanhemmilla oli tapana järjestää perjantai- ja lauantai-illoiksi vapaaehtoistoimintana katukahviloita ja muuta vastaavaa toimintaa. Tarkoituksena oli huolehtia siitä, että nuorilla oli viikonloppuna turvallista ja aikuiset näkyivät. Jos nuoren viikonloppu oli mennyt ”överiksi”, tieto kulki nopeasti…
Lue lisää

Hallituksen kannattaisi perehtyä työmarkkinaennusteeseen

Sipilän hallituksen toimet talouden kohentamiseksi eivät ole linjassa työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaiseman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kanssa. Nyt myös palvelusektori kärsii työttömyydestä entistä laajemmin ja pitkäaikaistyöttömyys on noussut ennätyslukemiin. TEM:n ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on ensi vuonna yli 130 000. Työmarkkinoiden…
Lue lisää

Varhaiskasvatus on investointi lapsen tulevaisuuteen

Sipilän hallitus on tänään (22.10) tuonut eduskuntaan esityksen, jonka tarkoituksena on rajata lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. SDP:n näkökulmasta varhaiskasvatus on investointi lapsen tulevaisuuteen. Tämän takia teimme aiemmin syksyllä välikysymyksen koulutuksesta ja esitämme vaihtoehdossamme varhaiskasvatukseen kohdistuvien leikkausten peruutusta. Viime kesän mielenosoitusten jälkeen…
Lue lisää

Hallituksen kanta työehtojen vähimmäistasoon on epäselvä

Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala julkisti tänään paikallista sopimista koskevan selvityksensä. Nopealla lukemisella esitys pitää sisällään joitakin hyviä avauksia yhteistoimintalakia ja henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa koskien. Selvityksen ongelmallisin osio koskettaa paikallisen sopimisen ja yleissitovien työehtosopimusten välistä suhdetta. Yleissitovat työehtosopimukset turvaavat kunkin alan…
Lue lisää

Hallituksen kanta työehtojen vähimmäistasoon on epäselvä

Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala julkisti tänään paikallista sopimista koskevan selvityksensä. Nopealla lukemisella esitys pitää sisällään joitakin hyviä avauksia yhteistoimintalakia ja henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa koskien. Selvityksen ongelmallisin osio koskettaa paikallisen sopimisen ja yleissitovien työehtosopimusten välistä suhdetta. Yleissitovat työehtosopimukset turvaavat kunkin alan…
Lue lisää

Hyvää alkanutta istuntokautta

Istuntokausi alkaa tänään kesän tauon jälkeen. Kansalaiset ovat kesän aikana ilmaisseet huolensa niin epäoikeudenmukaisesta leikkauspolitiikasta kuin kiristyneestä ilmapiiristä. Myös huoli talouden tilasta on kansalaisten keskuudessa yhteinen. SDP yhtyy näihin huoliin ja tarjoaa paremman vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Huoli kiristyneestä ilmapiiristä yhdistää…
Lue lisää